Home / Iman Katolik / Renungan / Hakim yang Mengabulkan Permintaan Seorang Janda

Hakim yang Mengabulkan Permintaan Seorang Janda

Sabtu,17 November 2018

Sabtu,17 November 2018
Bacaan: 3Yoh 1:5-8 ; Luk.18:1-8.

Pada jaman Yesus berkarya, dalam masyarakat Yahudi, seorang janda seringkali hidup sendiri tanpa ada yang menopang kehidupannya, apalagi membela hak-haknya.

Dalam Injil Lukas kali ini Yesus mengatakan suatu perumpaan tentang seorang hakim yang mengabulkan permintaan seorang janda yang terus menerus minta pembelaan atas hak-hak-nya. Tidak dijelaskan apa dan bagaimana duduk perkara yang sebenarnya. Yang ingin ditekankan adalah “ketekunan” sang janda yang gigih dan  pantang mundur memohon pertolongan kepada Sang Hakim sampai permohonannya dikabulkan. Padahal disebutkan bahwa Hakim tersebut adalah seorang yang tidak takut akan Allah, bahkan tidak menghormati siapapun. Sungguh sangat kontras dengan gambaran Allah yang Maha Kasih. Hakim yang lalim itu mengabulkan permohonan seorang janda, pastilah Allah yang Maha Kasih dan Maha Rahim akan mendengarkan doa-doa yang kita panjatkan dengan tekun dan benar. Masalahnya: doa yang bagaimana yang  dibenarkan oleh Allah ?

“ Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-Nya yang siang malam berseru kepada-Nya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka ? Aku berkata kepadamu: Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah  Ia mendapati iman dibumi ?”

Bacaan dari Surat 3 Yohanes meneguhkan :”…engkau bertindak sebagai orang beriman ketika engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka orang asing”

Doa:Ya Allah, tolonglah kami untuk berdoa dengan iman yang benar akan kasih-Mu yang menyelamatkan !

Tentang Admin

Lainnya

Kematian Tidak Pernah Kita Tahu Kapan Datangnya

Jumat, 16 November 2018 Bacaan: 2Yoh.1:4-9 ; Luk.17:26-37. Belum lama terjadi musibah gempa di NTB …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *